Pyetje logjike!

.

Përgjigjeja: Topi ka kushtuar 5 Euro

Shkopi 105 + Topi 5 = 110

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *