Tajvid Quiz

37
Created By
LexoBuzeqesh

Tajvid Quiz

Testo njohuritë si lexohen shkronjat pa vokale në Kur'an.

1 / 10

Sa zgjatet kjo shkronjë ?

Question Image

2 / 10

Cila nga keta shkronja zgjatet vetem dy nota

Question Image

3 / 10

Si lexohet kjo ?

Question Image

4 / 10

Nga sa nota lexohen keta dy shkronjat ?

Question Image

5 / 10

Cilat shkronja jan këtu ?

Question Image

6 / 10

Si lexohet kjo ?

Question Image

7 / 10

Cila eshte kjo shkronjë ?

Question Image

8 / 10

Sa zgjatet kjo shkronjë ?

Question Image

9 / 10

Cila eshte kjo fjalë

Question Image

10 / 10

Si lexohen këta Shkronja ?

Question Image

Your score is

The average score is 85%

0%

If you want to learn better Click —> here

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *